Polityka prywatności Feniciolo BV

O naszej polityce prywatności

Feniciolo BV bardzo dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług, a zebrane przez nas informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług traktujemy z ostrożnością. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez Feniciolo BV. Data rozpoczęcia obowiązywania niniejszych warunków to 26.05.2018, wraz z publikacją nowej wersji ważność wszystkich poprzednich wersji zostaje anulowana. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie informacje o Tobie są przez nas zbierane, do czego te informacje są wykorzystywane, komu i na jakich warunkach te informacje mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśnimy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności , skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach prywatności , dane kontaktowe znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności .

O przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy, jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla kogo dane są przejrzyste.

Oprogramowanie sklepu internetowego

Magento

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania Magento. Dane osobowe, które udostępniasz nam w celu korzystania z naszych usług, zostaną temu podmiotowi udostępnione. Magento ma dostęp do Twoich danych w celu zapewnienia nam (technicznego) wsparcia, nigdy nie wykorzysta Twoich danych w żadnym innym celu. Magento jest zobowiązane do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie zawartej z nimi umowy. Te środki bezpieczeństwa obejmują stosowanie szyfrowania SSL, silną politykę haseł i bezpieczne przechowywanie danych. Magento zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy i partnerów stowarzyszonych w celu dalszego ulepszania usługi. Magento uwzględnia obowiązujące prawne okresy przechowywania danych (osobowych).

Nasz sklep internetowy hostujemy na serwerze pod naszym własnym zarządem. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu danych. Te środki bezpieczeństwa polegają w każdym przypadku na zastosowaniu szyfrowania SSL i silnej polityki haseł. Tworzone są regularne kopie zapasowe, aby zapobiec utracie danych.

E-maile i listy mailingowe

Mailerlite

Wysyłamy nasze biuletyny e-mail z Mailerlite . Mailerlite nigdy nie wykorzysta Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej strony internetowej zobaczysz link „wypisz się”. Nie będziesz już wtedy otrzymywać naszego biuletynu. Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez Mailerlite. Mailerlite wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. Mailerlite zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania informacji stronom trzecim w tym kontekście.

Feniciolo BV

Korzystamy z usług Feniciolo BV dla naszego regularnego biznesowego ruchu e-mail. Ta strona podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych. Feniciolo BV nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i traktujemy cały ruch e-mailowy jako poufny.

Podmioty przetwarzające płatności

Mollié

Korzystamy z platformy Mollie do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. Mollie przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Mollie podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje w zakresie ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również części usług Mollie, do realizacji których angażują osoby trzecie. Mollie nie przechowuje Twoich danych dłużej, niż zezwalają na to warunki prawne.

Wysyłka i logistyka

PostNL

Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie przesyłki do Ciebie. Do realizacji dostaw korzystamy z usług PostNL. W związku z tym konieczne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania firmie PostNL. PostNL wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy PostNL zaangażuje podwykonawców, PostNL udostępni również Twoje dane tym stronom.

DPD

Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie przesyłki do Ciebie. Do realizacji dostaw korzystamy z usług firmy DPD. Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili DPD Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania. DPD wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy DPD zaangażuje podwykonawców, DPD udostępni również Twoje dane tym stronom.

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania

Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu korzystania z naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany ze złożonym przez Ciebie zamówieniem. Nie wykorzystujemy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam informacje, a my wykorzystamy te informacje do skontaktowania się z Tobą w późniejszym czasie – innym niż na Twoją prośbę – poprosimy Cię o wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem wypełnienia obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te osoby trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na podstawie umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Dane zbierane automatycznie

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego ulepszania naszych usług. Informacje te (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca przy dochodzeniach podatkowych i karnych

W niektórych przypadkach Feniciolo BV może być przetrzymywany na podstawie prawnego obowiązku udostępnienia danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub kryminalnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale będziemy się temu sprzeciwiać w ramach możliwości, jakie daje nam prawo.

Okresy przechowywania

Twoje dane przechowujemy tak długo, jak jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie zaznaczysz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, uznamy to również za prośbę o zapomnienie. Na podstawie obowiązujących obowiązków administracyjnych musimy przechowywać faktury z Twoimi danymi (osobowymi), więc będziemy przechowywać te dane przez cały obowiązujący okres. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów, które stworzyliśmy w wyniku Twojego zadania.

Twoje prawa

Na podstawie obowiązującego ustawodawstwa holenderskiego i europejskiego, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie są to prawa i jak można z nich skorzystać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, będziemy wysyłać kopie i kopie Twoich danych tylko na Twój znany już adres e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail lub np. pocztą, poprosimy Cię o identyfikację. Prowadzimy ewidencję zrealizowanych wniosków, w przypadku wniosku o zapomnienie administrujemy danymi anonimowymi. Otrzymasz wszystkie zestawienia i kopie danych w formacie danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Prawo do kontroli

Zawsze masz prawo do wglądu w dane, które przetwarzamy lub przetwarzamy, a które dotyczą Twojej osoby lub które mogą być powiązane z Tobą. Możesz przesłać prośbę w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności . W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, prześlemy Ci kopię wszystkich danych wraz z zestawieniem podmiotów przetwarzających, które te dane posiadają, ze wskazaniem kategorii, w której przechowujemy te dane na znany nam adres e-mail.

Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy lub przetwarzamy, a które dotyczą Twojej osoby lub które mogą być powiązane z Tobą. Możesz przesłać prośbę w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności . W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, wyślemy Ci potwierdzenie dostosowania danych na znany nam adres e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zawsze masz prawo do ograniczenia danych, które przetwarzamy lub mamy, które dotyczą Twojej osoby lub które mogą być powiązane z Tobą. Możesz przesłać prośbę w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności . W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. W przypadku uznania Twojego żądania wyślemy Ci na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że dane nie będą dalej przetwarzane do czasu zniesienia ograniczenia.

Prawo do przenoszenia

Zawsze masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy lub przetwarzamy, które dotyczą Twojej osoby lub które mogą być powiązane z Tobą przez inną stronę. Możesz przesłać prośbę w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności . W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie spełniona, wyślemy Ci kopie lub kopie wszystkich danych o Tobie, które przetworzyliśmy lub które zostały przetworzone przez nas przez inne podmioty przetwarzające lub osoby trzecie na znany nam adres e-mail. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie możemy już kontynuować usługi, ponieważ nie można już wtedy zagwarantować bezpiecznego połączenia plików danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

W niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez lub w imieniu Feniciolo BV. Jeśli sprzeciwisz się,

niezwłocznie zaprzestaję przetwarzania danych do czasu rozstrzygnięcia Twojego sprzeciwu. Jeżeli Twój sprzeciw będzie zasadny, sporządzimy dla Ciebie kopie i/lub kopie danych, które przetwarzamy lub udostępniliśmy, a następnie trwale zaprzestaniemy przetwarzania. Masz również prawo nie podlegać zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, aby prawo to miało zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach prywatności .

Cookies

Google Analytics

Pliki cookies amerykańskiej firmy Google umieszczane są za pośrednictwem naszej strony internetowej w ramach usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny. Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany do udostępnienia tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania i dzielimy się tymi informacjami z Google. Google może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zbiorami danych, a tym samym śledzić Twoje ruchy w Internecie. Google wykorzystuje te informacje do oferowania ukierunkowanych reklam (Adwords) oraz innych usług i produktów Google.

AddThis

Pliki cookies amerykańskiej firmy AddThis umieszczane są za pośrednictwem naszej strony internetowej w ramach usługi „Narzędzia Online”. Korzystamy z tej usługi, aby zwiększać i analizować ruch społecznościowy. Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany do udostępnienia tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania i dzielimy się tymi informacjami z AddThis. AddThis może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zbiorami danych, a tym samym śledzić Twoje ruchy w Internecie.

Pliki cookie od stron trzecich

W przypadku, gdy rozwiązania programowe stron trzecich wykorzystują pliki cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak zawsze znajdziesz najnowszą wersję na tej stronie. Jeśli nowa polityka prywatności będzie miała wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane dane dotyczące Ciebie, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Szczegóły kontaktu

Feniciolo BV

Kon. Wilhelminalaan 36
7711 KM Nieuwleusen
Holandia

T +31 529-769033
E[email protected]

Osoba kontaktowa w sprawach prywatności
Michiel 't Jong

WhatsApp Chat WhatsApp Chat